Program

9.30-10.00      rejestracja uczestników, kawa

10.00-10.15    otwarcie konferencji, powitanie gości

10.15-10.35    “Four years of nanopore sequencing in Poland – good practices in MinION sequencing.” Dr Jan Gawor (IBB)

10.35-10.55    „Use of Agilent SureSelect to perform targeted long-read nanopore sequencing” – Alex Stretton, PhD, Field Application Scientist, Agilent Technologies

10.55-11.15     „Zastosowanie sekwencjonowania nanoporowego w analizie zrównoważonych rearanżacji genomów – przypadki kliniczne”  dr Grzegorz Nowicki, Specjalista ds. Badań i Rozwoju (genXone S.A.)

11.15-11.30    przerwa kawowa

11.30-11.50   “Data analysis in Linked Read Sequencing using 10X Genomics Chromium Technology” – Hannes Arnold, PhD, Technical Sales Specialist, 10x Genomics

11.50-12.10    „Sekwencjonowanie de novo genomów bakteryjnych z zastosowaniem długich odczytów – różne podejścia” Jakub Lach (Biobank, Uniwersytet Łódzki)

12.10-12.30    “ Określenie sekwencji genomów dwóch lizogennych bakteriofagów paciorkowcowych” dr hab. Krystyna Dąbrowska (IITD)

12.30-12.50    „ Identyfikacja bakterii do poziomu szczepu metodą ON-rep-seq.” dr Maciej Sykulski, Bioinformatyk (genXone S.A., Zakład Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).

12.50-13.30    lunch

13.30-13.50    „Improving de novo assemblies of bacterial genomes with long reads.” Dr Jan Gawor (IBB)

13.50-14.10    “Analiza de novo genomu Streptomyces osmaniensis” dr Krzysztof Jakub Pawlik (IITD)

14.10-14.30   “Single Cell Analysis of the Tumor Microenvironment” – Hannes Arnold, PhD, Technical Sales Specialist, 10x Genomics

14.30-14.50  „MinION explained: principles, running & hacking it” dr Leszek Pryszcz (IIMCB)

14.50-15.00   oficjalne zakończenie konferencji

 

15.00 – 16.30 spotkanie przy kawie osób zainteresowanych współpracą w sali 138

Reklamy